All Matches

Streamer BLV Việt Thắng

View Count: 13,625,297

Description: Kênh chính thức của Bình Luận Viên Việt Thắng , nơi tìm kiếm các thần đồng FreeFire, giúp đỡ các bạn nghèo. Hệ thống giải đấu lớn nhỏ tổ chức thường xuyên mang lại nguồn thu nhập cho các bạn chuẩn bị bước vào con đường game thủ chuyên nghiệp. Tất cả thông tin tài trợ và quảng cáo xin liên hệ: [email protected]

Country: Vietnam

Registered: 1 year ago (06 November 2019 11:21)

Latest Stream: 7 hours ago [22 June 2021 13:17] ([Giải Đấu Free Fire] Tìm Kiếm Tài Năng Trẻ - TĐ OneShot VN Ngày 10 || BLV Việt Thắng)

There is no live stream at the moment. Please come back later

BLV Việt Thắng: Streams History

Load More
auth.close