All Matches

Streamer KL7

View Count: 26,904,894

Description: Xin chào, ►Đây là kênh Youtube chính thức của KL7 - caster kỳ cựu của làng Dota2 VN. ►KL7 còn là 1 streamer đa năng có thể chơi hầu hết các loại game như MMORPG (đi cảnh nhập vai), FPS (bắn súng) và Survival (game sinh tồn). --------- Các kênh và hoạt động khác của KL7 ► DONATE : playerduo.com/killernhoc7 ► FACEBOOK : facebook.com/Killernhoc7 ► DISCORD : discord.gg/DsnC9M2 --------- Liên hệ khác ► CONTACT : [email protected]

Country: United States

Registered: 3 years ago (16 August 2017 10:59)

Latest Stream: 10 hours ago [17 June 2021 13:06] (Chơi đêeee - GTA 5 RP)

There is no live stream at the moment. Please come back later

KL7: Streams History

Load More
auth.close